Praktisk om dværggen

Praktisk om dværggen

https://vgl.ucdavis.edu/test/skeletal-atavism

Og

1 . Man kan selv via øverste link vælge at udføre testen, selv udtage hår og sende til US Davis. Såsnart man har betalt for testen modtager man en mail der fortæller hvordan, hvor og hvorhen. Disse test vil ikke blive ajour ført på SEGES, men du kan selv bruge dem til egen viden. Nedenstående guider dig i hvem der kan tage disse tests, og derved få dem offentliggjort. 

2. Udtagning af hårprøve ved SEGES’ besigtiger. SEGES tilbyder at der kan udtages hårprøver på deres mærkepladser eller ved besigtigelse af årets føl.

3. Egen dyrlæge udtager hårprøve. Man kan også vælge at få sin egen dyrlæge til at administrere prøveudtagningen, i det tilfælde vil fremgangsmåden være som følger:

Dyrlæge udtager hårprøve efter ponyen er ID kontrolleret

Dyrlægen udfylder erklæring: Skema – Test for Skeletal Atavism

Dyrlægen indsender hårprøven til laboratorie efter eget valg

Svar på testen sendes til ejer

Ejer sender svaret til formanden

Foreningen sørger for registrering hos SEGES + på hingstelisten

SEGES sender regning på registrering til ejer

Nedarvning af SA/Dværggen er som følgende :

Rask bærer af SA + FRI = 50 % rask bærer, 50 % FRI Rask bærer af SA + Rask bærer af SA = 25% FRI, 25% DVÆRG (føllet har fået genet i dobbelt dosis, og er påvirket af det ), 50% rask bærer

FRI + FRI = 100 % FRI

DVÆRG + DVÆRG = 100 % DVÆRG

DVÆRG + FRI = 100 % Rask bærer

osv.

Vi bruger kager. Vi elsker kager. Cookies gør det lettere for dig næste gang du besøger os.